16 اسفند 1401

شهرداری ها و درآمد زایی پایدار

آنچه در رویداد شهرداری ها و درآمدزایی پایدار شرکت همیارنت گذشت
10 بهمن 1401

رویداد ملی پل

معرفی رویداد ملی پل: با توجه به اهمیت حل علمی مسائل کشور لازم است نیازها و مسائل صنایع، ارگان ها و دستگاه های مختلف شناسایی شده []
27 دی 1401

رویداد ملی گردشگری، فناوری و آینده

گردشگری فناوری و آینده با توجه به تنوع انواع گردشگری در شهر شیراز، گردشگران با هر سلیقه ای میتوانند از فضاها و خدمات صنعت گردشگری استفاده نمایند؛ نظیرگردشگری فرهنگی-گردشگری تاریخی-گردشگری هنری-گردشگری ادبی-گردشگری کودک-گردشگری مذهبی-گردشگری سلامت-اکوتوریسم-گردشگری رویدادمحور-گردشگری شبانه-گردشگری خوراک -گردشگری کشاورزی- گردشگری تجربی و....
13 مرداد 1401

استارتاپ ویکند شهر هوشمند

استارتاپ ویکند شهر هوشمند ثبت نام در استارتاپ ویکند شهر هوشمند #شیراز_هوشمند مهلت ثبت‌نام در استارتاپ ویکند شهرهوشمند روز ساعت دقیقه ثانیه استارتاپ ویکند چیست؟ استارتاپ []
×