جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
10 بهمن 1401

رویداد ملی پل

معرفی رویداد ملی پل: با توجه به اهمیت حل علمی مسائل کشور لازم است نیازها و مسائل صنایع، ارگان ها و دستگاه های مختلف شناسایی شده []
27 دی 1401

رویداد ملی گردشگری، فناوری و آینده

گردشگری فناوری و آینده با توجه به تنوع انواع گردشگری در شهر شیراز، گردشگران با هر سلیقه ای میتوانند از فضاها و خدمات صنعت گردشگری استفاده نمایند؛ نظیرگردشگری فرهنگی-گردشگری تاریخی-گردشگری هنری-گردشگری ادبی-گردشگری کودک-گردشگری مذهبی-گردشگری سلامت-اکوتوریسم-گردشگری رویدادمحور-گردشگری شبانه-گردشگری خوراک -گردشگری کشاورزی- گردشگری تجربی و....
27 دی 1401

رویداد تولید محتوای مردمی روشنا

مهلت ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه تقویم اجرایی 20 اسفندشروع ثبت نام از 20 دیماه تا 29 دیماه فرصت ثبت نام در رویداد بصورت شخصی []
×