جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
29 مرداد 1401

گزارش برگزاری رویداد شهر هوشمند شرکت همیارنت

استارتاپ‌ویکند شهر هوشمند با هدف برون رفت از مشکلات و چالش های مدیریت شهری و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان حوزه هوشمندسازی مردادماه 1401 به همت شرکت همیارنت در کارخانه نوآوری شیراز برگزار گردید
×