جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
6 آذر 1402

ثبت نام و ارسال مقاله، طرح پژوهشی یا ایده های نوآور در رویداد بین المللی مدیریت بحران ایران قوی ویژه استان فارس (جهت بررسی اولیه)

6 آذر 1402

معرفی کارگاههای آموزشی – تخصصی  ( لیست کارگاه ها در حال بروز رسانی)

در راستای ارائه خدمات بیشتر و به روزرسانی دانش شرکت کنندگان گرامی، برگزاری دهها کارگاه آموزشی-تخصصی با تمرکز بر موضوعات کلیدی و به روز مخاطرات کشور []
6 آذر 1402

محورهای رویداد بین المللی مدیریت بحران ایران قوی 1402

با توجه به سند راهبرد ملی مدیریت بحران محورهای کنفرانس علمی رویداد که با پیشنهاد اعضای کمیته علمی به تصویب دبیر علمی و شورای راهبری رویداد []
×