جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگاه های آموزشی رویداد ملی پل

کارگاه دانشگاه نسل سوم

دکترهادی علیقلی

رئیس هیأت امناء و رئیس دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی

کارگاه اصول کارآفرینی و استارتاپ کشف فرصت

دکتر میلاد احمدی

عضو هیات علمی گروه یلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزیده پنجاه و هفتمین جایزه ملی بنیاد البرز در سال 1399کسب مدال طلای حیطه کارآفرینی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور و

کارگاه خلاقیت وایده پردازی تیم سازی

دکتر میلاد احمدی

عضو هیات علمی گروه یلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزیده پنجاه و هفتمین جایزه ملی بنیاد البرز در سال 1399کسب مدال طلای حیطه کارآفرینی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور و

کارگاه تحقیقات بازار

دکتر علی رمضانی

دکتری حرفه ای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) استادیار موسسه آموزش عالی زند شیراز

کارگاه مدل های کسب و کار

دکتر علی رمضانی

دکتری حرفه ای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) استادیار موسسه آموزش عالی زند شیراز

کارگاه اصول بازاریابی (مارکتینگ)

دکتر علی رمضانی

دکتری حرفه ای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) استادیار موسسه آموزش عالی زند شیراز

کارگاه ثبت اختراع

دکتر اسماعیل میرزایی

عضو هیِئت علمی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز

کارگاه بیزینس پلن

دکتر میلاد احمدی

عضو هیات علمی گروه یلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزیده پنجاه و هفتمین جایزه ملی بنیاد البرز در سال 1399کسب مدال طلای حیطه کارآفرینی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور و

کارگاه ثبت اختراع-تولید مشارکتی

دکتر امیر سوار دشتکی

عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیرعامل بیوپلاسما

دکتر امین رمضانی

استادیار گروه بیوتکنولوژی پزشکی

کارگاه تاسیس شرکت و انواع شرکت های دانش بنیان

دکتر امیر سوار دشتکی

عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیرعامل بیوپلاسما

ثبت نام در کارگاه های آموزشی
×