لوگو رویدادهای همیارنت

دپارتمان آموزش همیارنت در راستای نام گذاری سال ۱۴۰۱ به تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین بر آن شد تا به صورت تخصصی اقدام به برگزاری رویدادهای استارتاپی با هدف برون رفت از مشکلات و چالش های مدیریت شهری و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان نموده تا در فضایی تعاملی به شبکه­ سازی، معرفی و فرصت ­آفرینی برای جوانان صاحب ایده این مرز و بوم بپردازد.

پیشنهاد برگزاری رویداد